Spolupráce na tvorbě jednotného vizuálního stylu Brand New

2018

Ve spolupráci s agenturou Brand New

Koncept a design: Lucie Zelmanová, Martin Fišer

Spolupodílel jsem se na tvorbě vizuálního konceptu scrumové agentury Brand New. Vizualitu jsme odvozovali od rugby, které je s názvem této agilní metodiky úzce spjato. Scrum totiž znamená v českém překladu mlýn. Tedy hromadu těl, která se pokouší přetlačit druhou hromadu a získat míč. Focus! Openess! Courage!